Vrienden

Op 23 april 1980 is de ‘Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Edam’ opgericht. Dit was een paar dagen voor de officiële heropening van de Grote of Sint Nicolaas kerk. De restauratie duurde 17 jaar en kostte 14 miljoen gulden (dit komt overeen met ongeveer €17 miljoen vandaag). Veel vaklieden uit de gemeente werkten aan deze restauratie. Het besef dat de kerk regelmatig onderhoud nodig heeft groeide in die tijd.

Het doel

Onze stichting wil financiële steun verlenen aan onderhoud en instandhouding van de kerk. Ze doet dit middels het werven van donateurs die door hun jaarlijkse bijdrage de stichting hiertoe in staat stellen.
De stichting heeft rond de 550 begunstigde donateurs. Zij betalen jaarlijks minimaal € 15. Dit is goed voor een jaarlijks bedrag van circa € 7.000. Dit bedrag wordt besteed aan dringende restauraties om de kerk ‘wind- en waterdicht’ te houden. Dit gebeurt in samenspraak met het bestuur van Stichting Kerkelijke Monumenten Edam (SKME) – de eigenaar – en met onderhoudsdeskundigen.

Besteding donaties

Sinds de oprichting is zo’n € 150.000 besteed aan noodzakelijk onderhoud. Zo vraagt het enorme dak jaarlijks om vervanging van versleten dakleien. Met behulp van het meerjarig onderhoudsplan zijn lekkende goten vernieuwd, waterafvoer hersteld en de vele mooie dakkapellen grondig opgeknapt. Ook zijn er bijdragen gegeven voor nieuwe bliksemafleiding en voor het schilderen van de kozijnen van deuren en dakkapellen.

Maatschappelijk draagvlak

Het bestuur van SKME werkt continue aan het verkrijgen van subsidies en fondsbedragen. Het gaat veelal om pittige bedragen. Zo zijn in de laatste jaren subsidies gekregen voor groot onderhoud buitenwerk (2012-2018: 1.2 miljoen), de Librije en het Noorderportaal € 100.000 en het prachtige Smit Verhofstadtorgel € 80.000. Echter, overheden en fondsen willen ook zien wat ‘de gemeenschap’ bijdraagt. Het gaat namelijk altijd om ‘cofinanciering’. Acties doen hun werk, lokale sponsoren dragen bij en ook de donateurs van onze stichting Vrienden van de Grote Kerk leveren hun bijdrage. Alleen samen houden we het ‘hart van Edam ‘ in stand.

Meld u dan ook aan als begunstigd donateur! U kunt zich opgeven via wilspanjer@quicknet.nl

 

 

Wij danken u hartelijk!