Vrienden

Op 23 april 1980 is de ‘Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Edam’ opgericht. Dit was een paar dagen voor de officiële heropening van de Grote of Sint Nicolaas kerk. De restauratie duurde 17 jaar en kostte 14 miljoen gulden.

Het doel van de stichting is financiële steun te verlenen aan onderhoud en instandhouding van de kerk. Ze doet dit middels het werven van donateurs die door hun jaarlijkse bijdrage de stichting hiertoe in staat stellen.
De stichting heeft rond de 900 begunstigde donateurs en deze zijn goed voor een jaarlijks bedrag van €10.000,00. Dit bedrag wordt besteed aan dringende restauraties. Dit gebeurt in samenspraak met het bestuur van de Grote Kerk – de eigenaren – en met onderhoudskundigen.

Zonder vrienden kan niemand leven; ook de Grote Kerk niet!

Meld u dan ook aan als begunstigd donateur! U kunt zich opgeven via wilspanjer@quicknet.nl

 

 

Wij danken u hartelijk!