Organisatie

Stichting Kerkelijke Monumenten Edam (SKME)
Postbus 110
1135 ZK Edam
Mail: info@grotekerkedam.nl
Tel: 0299 271959 / 06 1423 4394
KvK-nummer 37159205
Bankrek. NL08RABO0156366142
Fiscaal nummer NL8217.09.021.B01

De stichting heeft ten doel:
a. Het in stand houden van de beschermde monumenten en in het bijzonder van de Grote of Sint Nicolaas Kerk te Edam, hierna te noemen: de Grote Kerk te Edam, met haar inventaris, als monument van kerkelijke bouwkunst;
b. Het bevorderen van het gebruik van de Grote Kerk te Edam zoveel mogelijk in overeenstemming met de aard van het gebouw.
Klik hier voor het huidige bestuur en de financiële zaken