Water & Vuur, Bezieling – Religie – Kunst

20 beeldend kunstenaars exposeren in de Grote Kerk te Edam

Van 3 juli t/m 7 augustus 2022  exposeren 20 professionele kunstenaars in de Grote Kerk te Edam. Een expositie ter gelegenheid van het 102-jarig bestaan van de landelijke kunstenaarsvereniging AKKV, waarbij zij zijn aangesloten. Het AKKV bestaat 102 jaar en is een platform voor kunst, spiritualiteit en samenleving, een landelijke vereniging voor professionele kunstenaars. De vereniging leeft, met een kleine groep enthousiaste en gepassioneerde kunstenaars.

De deelnemende kunstenaars hebben ieder hun eigen discipline. Dat leidt tot een gevarieerde expositie met diverse kunstuitingen. 

Voor deze expositie is er één gemeenschappelijk thema gekozen: Water & Vuur. Het was aan de kunstenaars geheel vrij om daarop te reageren of zich door het thema te laten inspireren. Het heeft prachtige kunstwerken opgeleverd.

Deelnemende kunstenaars:
Annelies Abelmann, Marleen B.Berg, Gerda Elsenaar, Irma Frijlink, Jan Haen, Els Hollestelle, Rita Hulsman, Marijke Jager Burggraaff, Annewil Jansen, Elganan Jelsma,  Math van Kampen, Greetje Majoor Rijerse, Jaap Majoor, Carola Mokveld, Cathrien Milette, Margreet Scholten van Berkel, Rob Schultheiss, Jeanne Tax, Helga Troll, Jan Verdonk

Opening op zondag 3 juli 2022 om 15.00 uur, door Diana Kostman, kunsthistoricus.

www.akkv.nl

Een stukje historie van het AKKV

Het AKKV kent een boeiende en levende geschiedenis en vele bekende kunstenaars in diverse disciplines zijn lid geweest. Kunstenaars moesten lid zijn van een vakvereniging, anders kreeg men geen opdrachten vanuit de kerk. Met name in de beginperiode was architectuur een groot en belangrijk onderdeel. Ook na de Tweede Wereldoorlog was er nog voldoende werk, aangezien er veel gerestaureerd moest worden en kerken opnieuw werden opgebouwd. Maar niet alle kunst was meer dienend voor de kerk. Er werden wel interessante bijeenkomsten georganiseerd, met name door de groep architecten, die waren verbonden aan de driejarige Cursus Kerkelijke Architectuur die tussen 1946 en 1973 in Den Bosch werd gegeven. De benedictijner monnik Dom Hans van der Laan was een van de docenten aan die cursus. De groep die de bijeenkomsten organiseerden en bijwoonden, stonden bekend als de Bossche School. Beeldhouwer Niel Steenbergen omschreef de bijeenkomsten als “discussies op de millimeter tijdens een goede dis”.

Sinds de jaren ’70 raakte ‘religieuze kunst’ een beetje in de vergetel hoek. Wel bleef het AKKV trouw doorgaan met het organiseren van bijeenkomsten en tentoonstellingen. Nog steeds is het AKKV multidisciplinair, maar de focus ligt sinds begin 21ste eeuw meer op de beeldende kunst. Het is een kleinere groep kunstenaars, het aantal leden schommelt tussen de 40 en 60. De focus ligt nu niet meer op kerkelijke kunst, op kunst die dienstbaar is aan de kerk. De vereniging is breder religieus geworden en de hedendaagse kunstenaars vinden het belangrijk om ook maatschappelijke thema’s aan te snijden. Met een vernieuwende blik kijken zij naar de samenleving en gaan zij de communicatie aan met het publiek.  De kunstenaars van nu kijken over grenzen heen, over de grenzen van de kunst, van de kerk en van de disciplines. De grenzen vervagen.