Vliegen in en rond de kerk

In september 2022 heeft Kenneth Nwosu een beeldopname van de Grote Kerk in Edam gemaakt.
Hij geeft hiermee zijn impressie van het imposante kerkinterieur. Zo is nu het prachtige hoge gewelf met de loopbruggen van dichtbij te zien.
Niet eerder kon men – weliswaar in vogelvlucht – de grootsheid van deze kerk ervaren.