Samenwerking een feit

Op 22 april jl. ondertekenden de beide voorzitters van respectievelijk de Stichting Kerkelijke Monumenten Edam (Dorus Luyckx r.) en de Stichting Edams Museum (Marian Quak l.) een intentieverklaring tot samenwerking. Daarin werd vastgelegd dat de beide organisaties de inrichting en het gebruik van de Librije/Latijnse school (Grote Kerk, Zuiderportaal) gezamenlijk ter hand nemen.  Gedacht kan worden aan de museale invulling van de (nu nog lege) ruimten, het in bruikleen verstrekken van objecten, het geven van bekendheid aan de boekencollectie en het inrichten van een vaste tentoonstelling.

Dit middeleeuws pareltje zal worden toegevoegd aan de rijke geschiedenis van de stad Edam nadat het officieel door burgemeester L. Sievers zal worden geopend.

De opening van de Librije / Latijnse school zal plaatsvinden op zaterdag 25 juni 2022 vanaf 16 uur.