Eva Vriend, eens ging de zee hier tekeer.

Eva Vriend komt op 28 september naar de Grote Kerk van Edam vertellen over haar boek ‘Eens ging de zee hier tekeer’

Eva Vriend debuteerde in 2013 met het boek ‘Het nieuwe land’ over de ontstaansgeschiedenis van Flevoland. Haar grootvader kreeg in 1952 als pionier een bedrijf toegewezen in de nieuwe Noordoostpolder. Dat ging niet eenvoudig, er ging een behoorlijke selectie aan vooraf om in aanmerking te komen. Dit beschrijft ze in het boek ‘Het nieuwe land’.

Na het voltooien van de Afsluitdijk in 1932 rekende de overheid op economische voorspoed in de nieuwe IJsselmeerpolders, maar de kustbewoners langs de voormalige Zuiderzee moesten zich voortaan maar zien te redden.

Het IJsselmeer kromp, werd zoet, de vissers moesten voortaan het zeegat uit, steeds verder de Noordzee op. Velen moesten een andere broodwinning zoeken. Vissersdorpen werden tenslotte openluchtmusea.

In ‘Eens ging de zee hier tekeer’ het verhaal van de Zuiderzee en haar kustbewoners  beschrijft historica en schrijfster Eva Vriend, die zelf in de Noordoostpolder opgroeide, aan de hand van levensverhalen van vier verhalen van families uit Urk, Wieringen, Volendam en Spakenburg duidelijk hoe ingrijpend het bestaan er is veranderd en wat de afsluiting heeft betekend voor de cultuur en de identiteit van de bewoners.

Vrouwen van Nu NH nodigt Eva Vriend uit om te vertellen over haar onderzoek en haar boek in de Grote Kerk van Edam op 28 september om 14.00 uur.

Grote Kerkstraat 57, 1135BC Edam

Kosten leden €12,50, niet leden €15.00 incl. koffie/thee.

Aanmelden voor 23 september bij Ineke Naber, hjnaber@tele2.nl                                                                                                                                                                                                                           
Banknr. NL33RABO 0327706007
t.n.v. NBvP, Commissie Maatschappij NH, Vrouwen van Nu,
o.v.v.  uw naam.