Een lintje voor Rien de Vries

Op maandag 26 april jl. werd Rien de Vries thuis verrast met een bezoek van burgemeester mw. L. Sievers.

Mw. Sievers bracht de boodschap dat Zijne Majesteit de Koning bij zijn besluit Rien de Vries heeft benoemd tot LID in de ORDE VAN ORANJE-NASSAU.

In de toelichting werd benoemd dat Rien vanaf het begin van de oprichting van Stichting Kerkelijke Monumenten Edam heel veel werk verzet voor de Grote Kerk,

altijd zeer betrokken was/is  bij de Protestantse Kerkgemeente, al jaren medeorganisator van de skivakanties “Kerk op Wintersport” is

en sinds enkele jaren ook zijn stem verheft in het Edams mannenkoor ‘Excelsior’. 

Het was duidelijk een grote verrassing voor Rien want voor het eerst was even stil….. VAN HARTE GEFELICITEERD!