Bestuur en Financiën

Secretariaat – M.B.C. Nelissen, Spuistraat 15, 1135 AV Edam: mbcnelissen@planet.nl

Financiële gegevens over 2014

Baten en lasten over het jaar 2014

Donaties € 345,- Bankkosten 2014 € 406,97,-
Giften € 8.323,65,- Kosten bank 2014 € 203,09,-
 Rente 2013  € 311,45 Straatjes rondom kerk € 6.302,60,-
     Stadskrant nieuwjaarswens  € 104,06
     Saldo  € 1.678,94
Totaal € 8.695,66 Totaal € 8.695,66
Kapitaal 01-01-2013 31-12-2013 31-12-2014
Giro € 9.166,54 € 8.763,47 € 11.682,96
Renterekening € 837,48 € 2.919,49 € 10.004,02-
Totaal € 10.004,02 € 11.682,96 € 1.678,94