Alle berichten van grote kerk edam

Werk aan de Grote Kerk! Klusjes in kader NLdoet

Werk aan de Grote Kerk! Klusjes in kader NLdoet

Doe mee met de grootste vrijwilligersactie van Nederland
Werk aan de Grote Kerk! Klusjes in kader NLdoet

Omdat de Grote Kerk op 9/10 maart is verhuurd vanwege het Bierfestival, is de Grote Kerk schoonmaakactie verschoven naar zaterdag 17 maart.

De Grote Kerk nodigt mensen uit om op die dagen mee te helpen dit prachtjuweel aan de binnenkant eens extra te verzorgen. Schoonmaakwerk, kleine timmerklusjes: je doet wat je kunt en ook hoe láng je wilt. We beginnen op zaterdag 17 maart ’s morgens om 09.30 uur met koffie en koek. Want gezellig moet het óók zijn.

Je kunt spontaan komen, maar aanmelden is nog prettiger!
Rien de Vries: rienenhelmadevries@ziggo.nl of even bellen: 06-22948305.

Help mee om onze lokale trots schoon en heel te houden!

Oliebollenactie 2017

Oliebollenactie 2017

Oliebollenverkoop 2017: Ten bate van “CV ketel voor de Librije van de Grote Kerk” groot succes!

31 december 2017 van 09.30 uur tot 15.00 uur.
Verkooppunt: Grote Kerkstraat 59, ingang Grote Kerk Zuiderportaal.

De Grote Kerk was op Oudejaarsdag vanaf 09.30 uur geopend voor de verkoop van heerlijke oliebollen, appelbeignets, koffie / thee en warme glühwein –  vanaf 11.00 uur was er live muziek!  Vooraf waren er bestellingen voor 3800 oliebollen ontvangen. Er was een gezellige drukte in de kerk, de teams van bakkers en verkopers hadden er zin in en de logistiek verliep uitstekend. Er werden ± 5.500 oliebollen en 1500 appelbeignets gebakken,  goed voor een netto opbrengst van ruim € 4500,–. Een heel mooi resultaat. Het bedrag gaat besteed worden aan het vervangen van de  CV ketel in de Librije van de Grote Kerk. 

Hieronder vindt u foto’s van voorgaande editie(s)

Laat de ster stralen voor iemand die u lief is!

Laat de ster stralen voor iemand die u lief is!

Sinds 6 december staat ie er weer: de stralende kerstster op de Grote Kerk. De ‘sterrenploeg’ plaatst ‘m elk jaar met zichtbaar plezier op de hoogste top van de gemeente. Hierdoor is de ster voor iedereen zo’n 30 dagen goed zichtbaar. De ster begeleidt een periode van bezinning en is het symbool van het licht dat komt. “Ik ben erg blij als ik ‘m weer zie”, aldus een van de velen die de ster jaarlijks met blijdschap begroeten. Bent u ook blij dat ie er weer staat? En vindt u ook dat dit in lengte van dagen zo moet blijven? Steun dan de sterrenploeg met een donatie voor 24 uur licht. Kosten: € 24.00 per dag, of €12,50 voor alleen de avond. IBANnummer: NL08 RABO 01563.66.142 ten name van Stichting Kerkelijke Monumenten Edam. En als u de sterren voor een speciaal iemand wilt laten branden, geef dit dan door via info@grotekerkedam.nl en de S.K.M.E. vermeldt dit op haar website www.grotekerkedam.nl


Klik o.a. op de foto voor de volledige lijst en reserveer eventueel uw plekje!

Adopteer een orgelpijp – Update!

Adopteer een orgelpijp – Update!

Orgelactie: stand van zaken (per 1 febr. 2017)

Graag vertellen wij u hoe onze pogingen ervoor staan om de benodigde € 82.000 voor groot onderhoud van het unieke Smit-Verhofstadt-orgel van de Grote Kerk bijeen te krijgen.In een eerder stadium gingen wij ervan uit dat de kosten van de onderhoudswerkzaamheden zo’n € 62.000 zouden bedragen. Een uitgebreid onderhoudsplan lag hieraan ten grondslag. Echter, na een tweede controle, bleek dat het folie van de ‘frontpijpen’ in rap tempo los begon te laten, waardoor dit herstel snel aangepakt moest worden. Dit bracht helaas een kostenverhoging van, schrik niet, € 20.000 met zich mee. Toch menen we dat we deze werkzaamheden ook in dit plan mee moeten nemen.

Momenteel is € 47.000 toegezegd. Een onverwacht groot aantal donaties van particulieren en lokale organisaties bracht ruim € 7.000 op. Nog altijd komen er bedragen binnen op bankrek.nr. NL08 RABO 0156 366 142 t.n.v. Stichting Kerkelijke Monumenten Edam.
Er lopen nog een paar aanvragen. Natuurlijk hopen we dat hier nog positieve toezeggingen uit voort komen. Het restant willen we lenen. De inzet is om in september/oktober te starten met de werkzaamheden. Naar verwachting is het orgel dan voor de kerst in al zijn glorie hersteld. Vanzelfsprekend houden we u via deze site en publicaties op de hoogte.
Mocht u ook een bijdrage hebben gedoneerd, dan bedanken we u hiervoor hartelijk!

Rien de Vries en Wil Spanjer, namens Stichting Kerkelijke Monumenten Edam