Adopteer een orgelpijp – Update!

Orgelactie: stand van zaken (per 1 febr. 2017)

Graag vertellen wij u hoe onze pogingen ervoor staan om de benodigde € 82.000 voor groot onderhoud van het unieke Smit-Verhofstadt-orgel van de Grote Kerk bijeen te krijgen.In een eerder stadium gingen wij ervan uit dat de kosten van de onderhoudswerkzaamheden zo’n € 62.000 zouden bedragen. Een uitgebreid onderhoudsplan lag hieraan ten grondslag. Echter, na een tweede controle, bleek dat het folie van de ‘frontpijpen’ in rap tempo los begon te laten, waardoor dit herstel snel aangepakt moest worden. Dit bracht helaas een kostenverhoging van, schrik niet, € 20.000 met zich mee. Toch menen we dat we deze werkzaamheden ook in dit plan mee moeten nemen.

Momenteel is € 47.000 toegezegd. Een onverwacht groot aantal donaties van particulieren en lokale organisaties bracht ruim € 7.000 op. Nog altijd komen er bedragen binnen op bankrek.nr. NL08 RABO 0156 366 142 t.n.v. Stichting Kerkelijke Monumenten Edam.
Er lopen nog een paar aanvragen. Natuurlijk hopen we dat hier nog positieve toezeggingen uit voort komen. Het restant willen we lenen. De inzet is om in september/oktober te starten met de werkzaamheden. Naar verwachting is het orgel dan voor de kerst in al zijn glorie hersteld. Vanzelfsprekend houden we u via deze site en publicaties op de hoogte.
Mocht u ook een bijdrage hebben gedoneerd, dan bedanken we u hiervoor hartelijk!

Rien de Vries en Wil Spanjer, namens Stichting Kerkelijke Monumenten Edam